ระบบรับเรื่องร้องเรียน
กระทรวงการต่างประเทศ

ขั้นตอนการร้องเรียน

ขั้นตอนที่ 1
ลงทะเบียน
กรุณาลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลพร้อมช่องทางติดต่อ
และยืนยัน E-mail ก่อนเริ่มทำการยื่นคำร้อง
register
register
ขั้นตอนที่ 2
ยื่นคำร้อง

การยื่นคำร้องแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ร้องเรียนการบริการ
  กรณีท่านไม่ได้รับความสะดวก หรือต้องการแจ้งข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการ

2. ร้องเรียนการทุจริต
  กรณีพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

โดยสามารถเขียนคำร้องเรียนตามประเภทต่างๆ ได้จากเมนูด้านบน

ขั้นตอนที่ 3
ตรวจสอบผล

เมื่อยื่นคำร้องแล้ว สามารถติดตามผลการดำเนินการได้จากเมนู

(จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อน)
register

ระยะเวลาแล้วเสร็จของการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

ที่ ประเภทเรื่อง ระยะเวลาแล้วเสร็จ
(วันทำการ)
1 การให้บริการหนังสือเดินทาง 15 วัน
2 การตรวจลงตรา 15 วัน
3 การรับรองนิติกรณ์เอกสาร 15 วัน
4 การคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ รายงานพัฒนาการหรือ ความคืบหน้า ภายใน 30 วัน

การร้องเรียนผ่านช่องทางอื่นๆ

การร้องเรียนทางโทรศัพท์ ได้ที่ Call Center กรมการกงสุล หมายเลข 0-2572-8442 ตลอด 24 ชั่วโมง

การร้องเรียนผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สามารถดำเนินการได้โดยแจ้งคำร้อง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำร้อง และส่งมาที่ [email protected]

การร้องเรียนผ่านจดหมาย สามารถดำเนินการได้โดยแจ้งคำร้อง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำร้อง และส่งมาที่
ศูนย์ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของกระทรวงการต่างประเทศ
กรมการกงสุล 123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210

สามารถนำเอกสารหลักฐานประกอบคำร้อง ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการกงสุล 123 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210